Kalendar   LOGIN Medicinski fakultet Zagreb     

Privatni web kalendari studenata i zaposlenika


Login @mef.hr


Pristup javnom kalendaru je slobodan (bez logina) -->NAPOMENA: Svi zaposlenici i studenti Fakulteta dobivaju ovdje besplatan web prostor za vođenje svojih osobnih (povjerljivih) i javnih kalendara.
Pri unosu odredite hoćete li da unos biti vidljiv svima (javni kalendar) ili samo Vama.
Autorizacija se provodi AAI shemom (što znači da je jednaka kao za modemske ulaze CARNet-a) i svi su studenti i zaposlenici već autorizirani!

Unesite svoj login (bez nastavka @mef.hr) i svoju zaporku i koristite se pogodnostima osobnog kalendara!
Jezik (hrvatski, engleski...) i izgled kalendara prilagodite svojim željama klikanjem na "Admin".

NA ZAVRŠETKU RADA NA JAVNOM RAČUNALU OBVEZNO SE ODLOGIRAJTE, A MOŽETE I UGASITI PREGLEDNIK.

Ovaj web servis traži odobrene kolačiće (cookies) u Vašem pregledniku.
WebCalendar v1.0.2 (06 Dec 2005)

M.Taradi | mtaradi@web.mef.hr | statistika
Copyright © 2002. - 2006. Sva prava pridržana.
 
Obnovljeno : 15.03.2006.