Interaktivna grafika, geometrija, algebra Ispis
Autor Milan Taradi   
Interaktivna grafika, geometrija, algebra

  • Radi se o interaktivnom programu pisanom u Javi koji omogućava u koordinatnom sustavu "ucrtavanje" različitih geometrijskih likova.
  • Radi se o dinamičnom matematičkom softweu on line, bez potrebe za lokalnom instalacijom.
  • Softwer omogućuje pohranu određenih postavljenih likova.
  • Za uporabu trebate biti registrirani.

  • + 59
    + 4