Kalendar

Last month February 2020 Next month
M T W T F S S
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

Zadnji komentari

 • Naše Sveučilište je jedino hrvatsko sveučilište koje se... Više...
  08.09.2016.
 • Posljednji ispraćaj prof. Langa planiran je za petak, 2... Više...
  25.02.2016.
 • Pogledajte rezultate utrke na linku http://www.mef.uniz... Više...
  15.02.2016.
 • The Nobel Prize in Physics 2015 was awarded jointly to ... Više...
  06.10.2015.
Natječaj za upis studenata u I. godinu PDF Ispis E-mail
Autor Milan Taradi   
sveuciliste     Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija u akademskoj godini 2011./2012.
     Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2011./2012., Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za  UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG TE STRUČNOG STUDIJA.
Više na web sjedištu Sveučilišta -->

     Na naš fakultet upisat će se 300 studenata na integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na hrvatskom jeziku i 50 na studij na engleskom jeziku. 
Posebni dio teksta natječaja za naš fakultet -->

 

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
Šalata 3b, Zagreb
www.mef.hr

Studijski program
1. Medicina, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 6 godina
2. Medicina na engleskom jeziku, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 6 godina
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi do 260 bodova
b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik do 80 bodova
Matematika do 80 bodova
Strani (ili klasični) jezik do 80 bodova

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije bitnih za studij, koji provodi Medicinski
fakultet održati će se 11. lipnja 2011. godine.
Razredbeni prag za upis na studij iznosi 235 bodova ostvarenih na temelju testa provjere znanja, a prag
po svakom predmetu je 33%, odnosno 10 zadataka.

Pristupnik mora od 2. do 14. svibnja 2011. godine na Medicinski fakultet, Šalata 3 b. predati:
a) potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine;
b) potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku
školske medicine. Izjava je objavljena na mrežnim stranicama fakulteta www.mef.hr.

Prijave i polaganje razredbenog ispita za studijski program 2. izvode se prema niže navedenim uvjetima i na njih se ne
primjenjuju opći uvjeti ovog natječaja:
Studij medicine na engleskom jeziku izvodi se prema modificiranom programu prilagođenom američkim i europskim
standardima te međunarodnim nostrifikacijskim ispitima. Kvota je 50 studenata i svi plaćaju trošak studija, 7000 Eura
godišnje (u kunskoj protuvrijednosti) odjednom ili 7200 Eura (2 x 3600) plativo u dvije rate, prije početka svakog
semestra.
Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položili završni ispit.

Prijave za upis
- prijave za upis u ljetnom razredbenom roku primat će se do 20. lipnja 2011. godine, a razredbeni ispit će biti 7. srpnja
2011. godine na Medicinskom fakultetu, Šalata 3b u Zagrebu. Broj upisnih mjesta u drugom razredbenom roku
definirat će se naknadno slijedom prethodno obavljenih razredbenih postupaka u inozemstvu.
- razredbeni ispit u rujanskom roku održat će se ukoliko ostane slobodnih mjesta za upis.
Pristupnici se za studij prijavljuju na Medicinski fakultet Šalata 3b, 10 000 Zagreb. Prijavi moraju priložiti:
a) ispunjeni obrazac za prijavu, koji mogu dobiti na fakultetu ili putem mrežnih stranica Fakulteta
(http://mse.mef.hr/Application procedure/Application Form),
b) hrvatski državljani domovnicu, strani državljani fotokopiju putovnice (stranice s fotografijom),
c) rodni list,
d) originale ili ovjerene kopije svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i završne svjedodžbe. Pristupnici koji
su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
e) potvrdu o znanju engleskog jezika (jedan od priznatih internacionalnih testova, sukladno obrascu za prijavu
(http://mse.mef.hr/Application procedure/Application Form)),
f) potvrdu o zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine,
g) životopis na engleskom jeziku,
h) dvije fotografije formata za putovnicu,
i) uplatnicu na svotu u kunama (protuvrijednosti 50 Eura) uplaćenu na Medicinski fakultet , Privredna banka Zagreb,
račun br. 2340009 – 1110024619, poziv na broj 5100.
j) izjavu ili potvrdu o financijskoj sposobnosti roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe koja će financirati studiranje
pristupnika (poput bankovnog izvatka, potvrde o kreditnoj sposobnosti).
 

Razredbeni ispit
Pristupnici moraju pristupiti razredbenom ispitu iz srednjoškolskog gradiva biologije, fizike i kemije. Test se sastoji od
120 pitanja, po 40 iz svakog predmeta (primjer je naveden na stranicama fakulteta). Gradivo ispita navedeno je u
katalozima znanja za svaki predmet na mrežnim stranicama fakulteta (http://mse.mef.hr/Admission/ Requirements for
the entrance exam).
Pristupnik je položio test ako je točno odgovorio na barem po 14 (33%) pitanja od svakog predmeta te ukupno na 60
(50% testa) pitanja.
 

Upisi
Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta u Zagrebu dan nakon
razredbenog ispita.
Slijedom rezultata razredbenih ispita u inozemstvu i Republici Hrvatskoj biti će popunjeno 50 mjesta.
Pristupnici koji su stekli pravo upisa primit će letter of acceptance i ugovor. Temeljem potpisanog ugovora i uplaćenog
traženog dijela školarine pristupnik se ima pravo upisati u roku od 10 dana od primitka letter of acceptance i ugovora.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a nisu se upisali u propisanom roku, gube to pravo.
Detaljnije obavijesti o studiju zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama fakulteta: http://mse.mef.hr/, ili
zatražiti izravno Studentsku referadu za studij na engleskom jeziku:
Medicinski fakultet, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10 000 Zagreb
Tel./ fax. 00385/14590 268


 

Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare :-(