Zagrebačka Gradska skupština dodijelila Nagrade Grada PDF Ispis E-mail
Autor Milan Taradi   

metelko_z      Gradska je skupština dodijelila Nagrade Grada Zagreba za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu pojedinaca i institucija. Među ostalima, nagrađeni su i profesori našega Sveučilišta: prof. dr. sc. Zoran Kravar s Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Zoran Lulić s Katedre za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Vladimir Medved, sa Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju na Kineziološkom fakultetu te prof. dr. sc. Željko Metelko s Katedre za internu medicinu našeg fakulteta. Jedan od dobitnika posebnog gradskog priznanja je Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) Filozofskog fakulteta.
      Prof. dr. sc. Željko Metelko, dr. med., s Katedre za internu medicinu našeg fakulteta nagrađen je priznanjem i novčanom nagradom za iznimne zasluge i značajne rezultate u povezivanju teorijskog i praktičnog rada u dijabetologiji.
     Čestitamo nagrađenima, a posebno našem profesoru!

U suradnji s djelatnicima Sveučilišne klinike za dijabetes endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, nacionalnim referentnim centrom za šećernu bolest, razvio je hrvatski model zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću. To je organizirana mreža skrbi o dijabetičarima na svim razinama preko timova primarne zdravstvene zaštite, specijalističkih timova i regionalnih centara do Referentnog centra, kao krovne institucije za unapređenje preventivnih, dijagnostičkih i drugih aktivnosti. Dugogodišnjim aktivnim radom omogućio je razvoj visoko efektivnoga svrsishodnog modela zdravstvene zaštite, koji je prepoznala Svjetska zdravstvena organizacija i svjetska dijabetologija. Stoga je bio imenovan u brojna inozemna udruženja u kojima je podučavao o hrvatskom modelu i promovirao ga. Sudionik je gradskih akcija promocije zdravlja i prevencije bolesti, posebno u dijabetologiji koja je postala modelom prevencije kroničnih i kroničnih zaraznih bolesti. (prenijeto s web sjedišta Sveučilišta u Zagrebu)
 

Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare :-(