Priprema pisanog testa PDF Ispis E-mail
Autor Milan Taradi   
Označavanje detalja na slici i priprema slikovnih pitanja za samotestiranje

  • Alat online za označavanje detalja slika i automatsku pripravu slikovnih pitanja za samotestiranje. Vrlo je pogodan za anatomske ili mikroskopske slike. Za uporabu trebat ćete se registrirati svojim AAI identitetom. Opširnije pogledajte u uputama za uporabu.

  • + 53
    + 5