Materijal za X-Modlicu PDF Ispis E-mail
Autor Milan Taradi   
Alati on line za pripravu materijala X-Modlica (Xerte online Tools)

  • Alati za vrlo lagano pripremanje materijala za e-obrazovanje klikanjem mišem. Alati su instalirani na poslužitelju i odvijaju se u pregledniku bez instalacija na strani klijenta. Klikanjem miša vrlo lako možete pripremiti prezentaciju on line, test za samotestiranje, video materijal, audio materijal itd. Za uporabu je potrebna registracija (AAI shema) u MefModlici.

  • + 69
    + 4