Prečice u Windows-ima i Mac-u PDF Ispis E-mail
Autor Milan Taradi   

logo win  Windows

Alt + Tab (prebacuje između otvorenih programa)
Tipka Windows + m (smanjuje sve otvorene prozore)
Tipka Windows + Tab (pokazuje sve aktivne prozore)
PrtScn (snima ekran i pohranjuje sliku u "cliboard")
Tipka Windows (otvara meni s aplikacijama)

Prečice u internet pregledniku
Ctrl + t (otvara novi tab)
Ctrl + Shift + t (ponovno otvara zadnji otvoreni tab)
F5 (ponovno učitava stranicu)
Backspace (vraća se na prethodne stranice)
Ctrl + Tab (prebacuje od taba do taba)

Prečice u većini programa
Ctrl+ z (poništava zadnju operaciju (undo))
Ctrl + y (ponavlja zadnju operaciju (redo))
Crtl + o (otvara datoteku)
Crtl + s (spremanje)
Ctrl + w (zatvara aktivni prozor ili datoteku)
Crtl + q (zatvara aplikaciju)

Kopiranje i lijepljenje (Copy/paste)
Ctrl + a (označava sve u aktivnom prozoru)
Ctrl + x (reže i sprema na clipboard)
Ctrl + c (kopira)
Ctrl + v (lijepi (paste))

Traženje i odabir u tekstu
Ctrl + f (pronalazi tekst u otvorenomprozoru)
Ctrl + Shift + strelica dolje (označava sve do kraja retka)
Ctrl + Shift + strelica gore (označava sve do početka retka)
Ctrl + Home (pomiče kursor na vrh ili početak dokumenta)
Ctrl + End (pomiče kursor na dno ili kraj dokumenta)

logo mac   Mac

Command + Tab (prebacuje između otvorenih programa)
Command + M (smanjuje aktivni prozor)
Povucite tri prsta prema gore na trackpadu (pokazuje aktivne prozore)
Command + Shift + 3 (snima ekran i sprema na određenom mjestui)
Command + N (otvara novi Finder ili novi prozor/datoteku u programima)

Prečice u internet pregledniku
Command + T (otvara novi tab)
Command + Shift + t (otvara zadnji zatvoreni tab u Chromu, Firefoxu, Operi)
Command + R (ponovno učitava stranicu)
Backspace (vraća se na prethodnu stranicu, može ponoviti više puta)
Control + Tab (ide iz taba u tab Chromu, Firefoxu i Operi)

Prečice u većini programa
Command + Z (poništava zadnju operaciju (undo))
Command + Y (ponavlja zadnju operaciju (redo))
Command + O (otvara datoteku)
Command + S (sprema)
Command + W (zatvara aktivni prozor ili datoteku)
Command + Q (izlazi iz aplikacije)

Kopiranje i lijepljene (Copy/paste)
Command + A (označava sve u aktivnom prozoru)
Command + X (reže i sprema na clipboard)
Command + C (kopira)
Command + V (lijepi (paste))

Traženje i odabir u tekstu
Command + F (pronalazi tekst u otvorenom prozoru)
Command + Shift + strelica dolje (označava sve do kraja retka)
Command + Shift + strelica gore (označava sve do početka retka)
Command + strelica gore (pomiče kursor na vrh ili početak dokumenta)
Command + strelica dolje (pomiče kursor na dno ili kraj dokumenta)


Trebate li prečice i upute i u ostalim operativnim sustavima ili programima (Cheat Sheets ⁄ Quick Guides)  pogledajte  na GEGeek -->

Također ogroman broj korisnih informacija o enormnom broju prečica i programa postoji i na web stranici Cheat-Sheets.org -->

Tags Shortcuts - Prečice - Windowe - Mac