Simpozij

"Klinička primjena telemedicine u Hrvatskoj"
Voditelj: Prof. Mirna Šitum, dr.med Odjel dermatovenerologije KBC "Sestre milosrdnice"Zagreb

PROGRAM U SEKCIJI KLINIČKA PRIMJENA TELEMEDICINE

Četvrtak, 20. svibnja, 2004


Telemedicina u ginekologiji
Miroslav Kopjar * , Ivica Ščurić **, Igor Maričić *

* Odjel za ginekologiju i porodiljstvo Opće bolnice Zabok ;
** Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice .

 Telemedicina u intenzivnom liječenju plućni arterijski kateter
Kolak Juranko, Vučić Marinko, Širanović Mladen, Perić Mladen
Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje KB «Sestre milosrdnice», Zagreb.

Biopsija sentinel limfnog čvora vođena gama-sondom u bolesnika s malignim melanomom
Vučetić Borki, Novosel Sunčica *, Matejčić Aljoša, Đaković Nikola*, Marić-Brozić J *, Šitum Mirna **, Nola Ivana **, Krušlin Božo ***, Čupić Hrvoje ***, Kusić Zvonko *
Klinika za kirurgiju KB «Sestre milosrdnice», Zagreb;
* Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KB «Sestre milosrdnice», Zagreb;
** Klinika za kožne i spolne bolesti KB «Sestre milosrdnice», Zagreb;
*** Zavod za patologiju «Ljudevit Jurak» KB «Sestre milosrdnice», Zagreb.

On-line baza podataka za fluoresceinsku angiografiju i fotodijagnostiku
Grgić Dražen, Pavičić-Astaloš Jasna *, Csik Tigrena *, Pentz Ante, Mandić Zdravko
Klinika za očne bolesti KB «Sestre milosrdnice» Zagreb;
* Očni odjel Opće bolnice Dr.Tomislava Bardeka, Koprivnica  

Prijenos u živo operacija iz operacijske sale klinike za očne bolesti KB Sestre milosrdnice, Zagreb
Grgić Dražen, Iveković Renata, Benčić Goran, Ivanka Petric, Mandić Zdravko
Klinika za očne bolesti KB «Sestre milosrdnice», Zagreb

Interdisciplinarni pristup dermatološkim i reumatološkim bolesnicima s posebnim osvrtom na patohistološku dijagnostiku
Šitum Mirna, Kotrulja Lena, Jajić Zrinka *, Tomas Davor **, Čupić Hrvaoje **, Belicza Mladen **
Klinika za kožne i spolne bolesti KB «Sestre milosrdnice», Zagreb;
* Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB «Sestre milosrdnice», Zagreb, Referentni centar za upalne reumatske bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
** Zavod za patologiju «Ljudevit Jurak» KB «Sestre milosrdnice», Zagreb

 Primjena ERCP-a u dijagnostici i terapiji opstruktivnog ikterusa
Supanc Vladimir, Hrabar Davor, Ljubičić Neven, Tomašić, Pavić Tajana, Duvnjak Marko
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KB “Sestre milosrdnice», Zagreb.

Otokirurški prikaz
Kekić Branko, Miletić Slaviša *, Pegan Boris, Reis Mihael
Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju, KB "Sestre milosrdnice", Zagreb;
*»Pelcom» d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Teleneurologija
Demarin Vida, Trkanjec Zlatko
Klinika za neurologiju, KB «Sestre milosrdnice», Zagreb, Referentni centar za neurovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Telemedicinski pristup neurokirurškim bolesnicima uz primjenu imaging radioloških tehnika
Hat Josip, Beroš Vilim *
Zavod za radiologiju KB «Sestre milosrdnice», Zagreb;
* Klinika za neurokirurgiju KB «Sestre milosrdnice», Zagreb.

 

Petak, 21. svibnja, 2004


Uloga telemedicine u endoskopskoj sinusnoj kirurgiji (ESS). Tele-FESS u stvarnom vremenu između ORL klinike Šalata-KBC Zagreb i kongresnog telemedicinskog centra

Mladina Ranko * , Klapan Ivica **
* Klinika za ORL KBC-a i MF-a, Zagreb, Referentni centar za rinosinusologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
** Klinika za ORL KBC-a i MF-a, Zagreb, Referentni centar za računalnu kirurgiju i telekirurgiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Problemi telemedicinske namjere povezivanja fonijatrijskih centara Zagreb, Rijeka, Sarajevo, Graz (mogućnosti, potrebe i standardi)
Santa Večerina Volić *, Vesna Kirinić Papeš 1, Zlatko Papeš **, Tihana Ibrahimpašić *

* Fonijatrijski centar Klinike za ORL Klinika za ORL KBC-a i MF-a, Zagreb;
**KB «Sestre milosrdnice», Zagreb.

 Uloga teleradiološkog sustava i programske podrške za analizu slika kod pripreme bolesnika za radiološko kirurško liječenje LGK-om
Radoš Marko, Lušić Mario, Padovan Štern Ranka
Klinika za radiologiju KBC i MF - a , Zagreb .

 Teleedukacija u spinalnoj kirurgiji
Buljat Gojko, Perović Darko, Stančić Marin, Škoro Ivan
Klinika za traumatologiju, Zagreb

 


 


Glavni partner

Poglavarstvo Grada Zagreba – Ured za zdravstvo i socijalnu skrb
Poglavarstvo Grada Zagreba – Ured za zdravstvo i socijalnu skrbPLIVA

Glavni međunarodni partner kongresa
Tehnički ko-sponzor


CARNET

Partner kongresa
Medijski pokrovitelj
MEDIX

Povratak na program