MefModlica   -> MefModlica (LMS)  
 
 

Medicinski rječnik

Rječnik

Mjesto za stvaranje zajedničkog medicinskog rječnika.
Molim slobodno unosite pojmove. ZAHVALJUJEMO. 

Pretraži cijeli tekst


Pregledavanje rječnika upotrebom ovog indeksa

Znakovi | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
W | X | Y | |

Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  (Naredni)

K
KALCINEURIN: je citosolna serin/treonin-fosfataza koja ima ključnu ulogu u unutarstaničnom prijenosu signala od antigenskog receptora limfocita T.
KALNEKSIN: je bjelančevina koja se veže uz molekule MHC za vrijeme njihova oblikovanja u endoplazmatskoj mrežici.
KAPACITIVNO SVOJSTVO: stanične membrane potječe od lipidnog dvosloja, koji je izolator. Zbog toga stanična membrana djeluje kao kondenzator.
KARCINOGENIČNA SREDSTVA: su kemijski spojevi koji izazivaju tumore. Većina pripada u jednu od ove četiri skupine: policiklički ugljikovodici, aromatski amini, azo-boje i nitrozo-spojevi.
KARDIOGRAM: ili mehanogram srca je grafički prikaz mehaničkih zbivanja u srčanom radu.
KASNA PREOSJETLJIVOST: je drugi naziv za preosjetljivost posredovanu stanicama (IV.oblik).
KASPAZE: su skupine enzima koji sudjeluju u prijenosu signala za apoptoičku smrt stanice.
KEMOKINI: su mali citokini uključeni tijekom upale u kemotaksiju, migraciju i aktivaciju stanica, posebice fagocita i limfocita.
KEMOTAKSIJA: je sposobnost pokretnih stanica da prepoznaju odgovarajući kemijski gradijent i da na njega odgovore usmjerenim kretanjem. Obično se gibaju prema izvoru kemotaktičke tvari (pozitivna kemotaksija), a rjeđe se od njega udaljuju (negativna kemotaksija).
KEMOTAKTIČKI ČIMBENICI: su tvari koje izazivaju kemotaksiju.

Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  (Naredni)Vi NISTE logirani. (Login)

uredništvo | mtaradi@web.mef.hr | statistika
Copyright & 2002-2014. Sva prava pridržana.