MefModlica   -> MefModlica (LMS)    
 
 
MOLEKULE MHC-I: prepoznaju na ciljnim stanicama, zajedno s antigenom, primjerice virusnim, citotoksični limfocit T (CD8+), koji će zatim ubiti zaraženu vlastitu stanicu. To su heterodimeri sastavljeni od transmembranskog lanca alfa i beta2-mikroglobulina. Lanac alfa savijen je u tri domene, od kojih prve dvije (alfa1 i alfa2) tvore žljeb u koji usjeda peptidni antigen, a treća (alfa3) nekovalentno priliježe uz beta2-mikroglobulin.

» Medicinski rječnik

Istoznačnice: