MefModlica   -> MefModlica (LMS)    
 
 
LIMFOCITI T: kao nosioci stanične imunosti, diferenciraju se u timusu. Razlikuju se pomagački, citotoksični i regulacijski limfociti T. Nose kompleks CD3.

» Medicinski rječnik