MefModlica   -> MefModlica (LMS)    
 
 
CD8: je heterodimerna membranska molekula, obično na citotoksičnim limfocitima T, koja djeluje kao koreceptor. Veže se sa domenom alfa 3 MHC-I i sudjeluje u prijenosu signala tijekom aktivacije limfocita T.

» Medicinski rječnik