MefModlica   -> MefModlica (LMS)    
 
 
BRUTONOVA AGAMAGLOBULINEMIJA: (hipogamaglobulinemija) je nasljedna bolest muške djece vezana uz kromosom X, karakterizirana zastojem sazrijevanja limfocita B na stadiju pre-B. U bolesnika nema zrelih limfocita B, niti protutijela. Pogođen je gen za Btk.

» Medicinski rječnik