MefModlica   -> MefModlica (LMS)  
 
 
PRIJAVA za e-izborne predmete za studente 2. godine
autor: Prof. dr. Milan Taradi - 28. 01. 2009. 01:31 PM
  InterMeCoE-izborni predmeti 2. godine održavaju se tijekom ljetnog semestra u trajanju od 5 tjedana prema terminima navedenim u tablici. Pohađanje e-izbornog predmeta oslobađa vas od izborne nastave tijekom jednog tjedna ljetnog ispitnog roka.
Prijaviti se možete u Studentskoj referadi kod gospođe Branke Hafner do 12. veljače 2009.
Prilikom prijave molimo obvezno priložite važeću e-mail adresu!
Prijavi li se veći broj zainteresiranih studenata od raspoloživih mjesta, upis će se obaviti prema rang listi prosjeka ocjena 1. godine studija.
Jedan student može upisati samo jedan e-izborni predmet.
Sve ostale pojedinosti o e-predmetima nalaze se u InterMeCo-u http://viktor.mefos.hr/moodle/.

Vi NISTE logirani. (Login)

uredništvo | mtaradi@web.mef.hr | statistika
Copyright & 2002-2014. Sva prava pridržana.