Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
Početna stranica KatedrePočetna stranica Katedre
Na ovoj stranici možete naći najnovije obavijesti i odgovore na često postavljana pitanja vezana uz nastavu i ispite fiziologije i imunologije
Početna stranica Katedre

Na sastanku Katedre za fiziologiju održanom 11. svibnja 2001. godine odlučeno je da se u ljetnom ispitnom roku skupni ispiti iz fiziologije i imunologije održe 18.06.2001. i 12.07. 2001.
Prijavnice za ispit se predaju u centralnoj referadi za prijavu ispita na dekanatu, a popis studenata koji pristupaju ispitu s rasporedom po dvoranama biti će oglašeni na oglasnoj ploči Zavoda za fiziologiju i na web-starnicama INTERAKTIVNE FIZIOLOGIJE.

Studenti u statusu polaganja ispita (tj. oni koji nemaju ponovno upisane predmete u indeks) ne mogu pristupiti test-kolokvijima.

Studenti koji su ponovno upisali II godinu (tj. imaju u indeks ponovno upisane predmete) dužni su redovito pohađati seminare i predavanja iz onih dijelova gradiva koje do sada nisu položili. Vježbe ne moraju ponovno pohađati.


Urednica: doc. dr. Sunčana Kukolja Taradi skukolja@mef.hr
Obnovljeno: 30. rujan 2001.