Računalo ("tablica") graničnih t ili p u studentovoj t-raspodjeli
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Unesite dva podatka, a jednog (t ili p) će izračunati računalo. Granična vrijednost t dana je na razini značajnosti p (dvosmjerno) uz stupanj slobode n.

n p t

Ako je Vaš izračunati t jednak ili veći od graničnog, razliku možete smatrati statistički značajnom na odabranoj razini vjerojatnosti.

Webmaster: doc. dr. Sunčana Kukolja Taradi skukolja@mef.hr