Računalo ("tablica") graničnih hi2 ili p u hi-kvadrat-raspodjeli
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Unesite dva podatka, a jednog (hi^2 ili p) će izračunati računalo. Granična vrijednost hi^2 dana je na razini značajnosti p (jednosmjerno, od hi^2 do beskonačnosti) uz stupanj slobode n.

n p hi^2

 

Ako je Vaš izračunati hi^2 jednak ili veći od graničnog, razliku možete smatrati statistički značajnom na odabranoj razini vjerojatnosti.

 

Webmaster: doc. dr. Sunčana Kukolja Taradi skukolja@mef.hr