Računalo ("tablica") graničnih F ili p u F-raspodjeli (za analizu varijance)
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Unesite tri podatka, a jednog (F ili p) će izračunati računalo. Granična vrijednost F (Fisher) dana je na razini značajnosti p (jednosmjerno, površina od F do beskonačnosti) uz n1 (stupanj slobode brojnika) i n2 (stupanj slobode nazivnika).

n1 n2 p F

 

Ako je Vaš izračunati F jednak ili veći od graničnog, razliku možete smatrati statistički značajnom na odabranoj razini vjerojatnosti.

Webmaster: doc. dr. Sunčana Kukolja Taradi skukolja@mef.hr