Izračunavanje veličine uzorka (normalna distribucija)
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
Veličina populacije: unijeti, ako je poznata, jer možete smanjiti veličinu potrebnog uzorka
Željena pouzdanost: obavezno odabrati
Granice pogreške: obavezno odabrati
Srednja vrijednost: obavezno unijeti preliminarnu vrijednost
Varijanca: obavezno unijeti preliminarnu vrijednost
   
Veličina uzorka iznosi: članova

 

 

UPUTE za odabir prikladnog računala za procjenu veličine potrebnog uzorka.