Varijacije r tog razreda od n elemenata, s ponavljanjem
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
r n BROJ VARIJACIJA

Broj varijacija r tog razreda od n elemenata, s ponavljanjanjem, prema formuli:

V,r(n) = n r

Izračunajte na koliko senačina može poredati r elemenata (npr. kuglica) od ukupno n elemenata, ako se elementi ponavljaju i ako je redosljed važan.

Primjer: 4 različitih elemenata (A, B, C, D ) se mogu poredati, s ponavljanja, u rezrede po 2 elementa na 16 sljedećih načina :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AB BA AC CA AD DA BC CB BD DB CD DC AA BB CC DD

Napomena: Ako nije važan redosljed izvlačenja pogledajte kombinacije.
Varijacije AA, BB i sl. su isključene samo ako se elementi ne ponavljaju tj. ne nadoknađuju.