Varijacije r tog razreda od n elemenata, bez ponavljanja
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
r n BROJ VARIJACIJA

Broj varijacija r tog razreda od n elemenata, bez ponavljanja, prema formuli:

Vr(n) = n (n-1) ... (n-r+1) = ( n
r
) r!

Izračunajte na koliko se načina može poredati r elmenata (npr. kuglica) od ukupno n elemenata, ako se elementi ne ponavljaju i ako je redosljed važan.

Primjer: 4 različitih elemenata (A, B, C, D ) se mogu poredati, bez ponavljanja, u rezrede po 2 elementa na 12 sljedećih načina :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AB BA AC CA AD DA BC CB BD DB CD DC

Napomena: Ako nije važan redosljed izvlačenja pogledajte kombinacije.
Varijacije AA, BB i sl. su uključene samo ako se elementi ponavljaju tj. nadoknađuju.
Zbog ograničenja JavaScripta i upotrebe faktorijela (!) ne upotrebljavajte prevelike brojeve, jer ćete lako dobiti poruku o greški (NaN).