Računalo srčanog indeksa (SI) (Cardiac Index; CI)
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Srčani indeks (Cardiac Index; CI)

Srčani minutni volumen (SMV): L/min
Težina:
Visina:
Srčani indeks (SI): L/min/m2
Normalni SI je ovisan o dobi i tjelesnoj površini i
u odraslih iznosi od 2.5 do 4.0 L/min/m2.

SI = SMV / TP [L/min/m2]
Tjelesna površina (TP) = (Težina; kg ^ 0.425) x (Visina: cm ^ 0.725) x 0.007184 [m2]

Ovisnost srčanog indeksa o dobi

Interaktivna fiziologija