Računala nekih respiracijskih parametara
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
Računalo očekivane maksimalne minutne voljne ventilacije (Maximum Voluntary Ventilation; MVV) i forsiranog vitalnog kapaciteta (Forced Vital Capacity; FVC)
1. Spol muški ženski

2. Dob (godine):

3. Težina  (kg ili funte)     kilograma funta 
4. Visina (cm ili inch)    cm inches

Forsirani vitalni kapacitet (FVC) L
Maksimalna voljna ventilacija (MVV) L/min
Računalo očekivanih vrijednosti plućnih volumena i kapaciteta (L)
1. Spol muški ženski

2. Dob. (godine)do 25 godina 26 i više

3. Visina. (odaberite visinu najbližu svojoj)

(Upozorenje: Za žene više od 5'9", ili muškarce niže od 5'1", vrijednosti se neće izračunati (modificirano prema "Respiratory Function in Disease" by David V. Bates, 1989.)

145 cm (4' 9") 150 cm (4' 11")

155 cm (5'1") 160 cm (5' 3")

165 cm (5' 5") 170 cm (5' 7")

175 cm (5' 9") 180 cm (5' 11")

185 cm ( 6' 1")Respiracijski volumen (VT) Inspiracijski kapacitet (IC)
Vitalni kapacitet (VC) Funkcionalni rezidualni kapacitet (FRC)
Ekspiracijski rezervni volumen (ERV) Rezidualni volumen (RV)
Inspiracijski rezervni volumen (IRV) Omjer forsiranog ekspiracijskog volumena u 1 sekundi i ukupnog (FEV1/FVC)
Vrijednosti su samo orijentacione i ne zamjenjuju laboratorijske testove!

Način izračunavanja

Podaci za MVV i FVC izračunati su na temelju tjelesne površine (TP) i dobi u godinama (G):

TP = 0.007184 * T^0.425 * V^0.725
MVV(muški) = (78.2 * TP) - (1.873 * G) + 72.70
MVV (ženske) = (67.18 * TP) - (0.965 * G) + 26.3
FVC(muški) = (0.051 * V) - (0.025 * G) - 3.55
FVC(ženske) = (0.033 * V) - (0.023 * G) - 1.40

gdje je težina (T) u kg, visina (V) u cm, and površina (TP) u kvadratnim metrima.

Vrijednosti VC, FRC, RC and FEV1/FVC su dobivene iz "Respiratory Function in Disease" by David V. Bates, 1989, p.108-9.
Za VT je uzeta normalna vrijedmnost (0,5 L), pa su ostale vrijednosti određene aritmetički:

ERV = FRC - RV
IRV= VC - ERV - 0.5
IC = IRV + 0.5

Adaptirano prema The McGill Physiology Virtual Lab.