Razrjeđivanje otopina
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

 

Otopina Koncentracija Volumen    
KONAČNA   REZULTAT
POČETNA koji trebate uzeti
OTAPALO 0 koji trebate uzeti
     

Trebate li prirediti razrjeđenu otopinu, polazeći od koncentrirane i otapala, evo opće formule za računanje: C1V1=C2V2.

C1: koncentracija razrjeđene konačne otopine, koju želimo prirediti.
V1: volumen razrjeđene konačne otopine, koji želimo prirediti.
C2: koncentracija koncentrirane, početne otopine koju imamo.
V2:  volumen koncentrirane, početne otopine koji trebamo uzeti na temelju računa.
 Napomena: Upotrebljavajte, bili koje, ali jednake jedinice za koncentraciju i za volumen objih otopina!

RAČUNATE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST !