Permutacije n elemenata (r jednakih) s ponavljanjem
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
r n BROJ PERMUTACIJA

Broj permutacija od n elemenata, (r jednakih), s ponavljanjanjem, prema formuli:

P,r (n) = n !
--------
r!

Izračunajte na koliko načina se može poredati ukupno n elemenata (npr. kuglica), ako je r elemenata jednakih (npr. crvenih kuglica).

Primjer: 4 elemenata od kojih su 2 jednaka (A, A, B, C) se mogu poredati na 12 sljedećih načina :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AABC AACB BAAC BCAA CAAB CBAA ABCA ACBA BACA ABAC ACAB CABA

Napomena: Ako ne uzimate sve elemente, pogledajte varijacije i kombinacije.
Zbog ograničenja JavaScripta i upotrebe faktorijela (!) ne upotrebljavajte prevelike brojeve, jer ćete lako dobiti poruku o greški (NaN).
Imate li više od jednog skupa jednakih elemenata, u nazivnik gornje formule samo dodajte unmožak faktorijela jednakih elemenata (npr., ako imate
r plavih, s crvenih i t žutih kuglica od ukupno n kuglica formula glasi P= n! / (r! x s! x t!).