Permutacije od n elemenata bez ponavljanja
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
n BROJ PERMUTACIJA

Broj permutacija od n-elemenata, od kojih se nijedan ne ponavlja, prema formuli:

P(n) = 1 * 2* ... n = n!

Izračunajte na koliko načina se može poredati n elemanata (npr. kuglica) od kojih se niti jedan ne ponavlja.

Primjer: 3 različita elemenata (A, B, C) se mogu poredati, bez ponavljanja, na 6 ( 1 x 2 x 3 ) sljedećih načina :

1 2 3 4 5 6
ABC ACB BAC BCA CAB CBA

Napomena: Ako ne uzimate sve elemente, pogledajte varijacije i kombinacije.
Zbog ograničenja JavaScripta i upotrebe faktorijela (!) ne upotrebljavajte prevelike brojeve, jer ćete lako dobiti poruku o greški (NaN).