Računalo površine ispod normalne (Gaussove) krivulje
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

 

srednja vrijednost (x) standardna devijacija (s) lijeva granica (a) desna granica (b)
površina (P)  
Površinu (P) ispod normalne raspodjelne krivulje N(x, s) između lijeve (a) i desne granice (b), izračunajte tako da, nakon što upišite četiri podatka, kliknete IZRAČUNAJ.
Za beskonačno upišite -bk ili +bk .
Standardna normalna krivulja N(0,1) ima x = 0 i s =1 (za računanje vrijednosti z, tj. položaja u skupini).
normalna krivulja