Računalo molekularne mase i procentualnog sastava spojeva
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
Upišite kemijsku formulu i
Zbirna formula Molekularna masa
Procentualni sastav
 
1.000 g = mmol 1 mmol = g

Upišite kemijsku formulu pazeći na velika i mala slova. Najviše smijete otvoriti dvije zagrade [( )], a eventualne kristalizacijske molekule odijelite točkom na kraju.
PRIMJERI : H2O, Ca(OH)2, NaMg(UO2)3(CH3COO)9, KFe[Fe(CN)6]3, K2B4O7.10(H2O)

UPOZORENJE: Računalo ne provjerava kemijsku ispravnost formule, tj. ne testira Vaše znanje kemije ! Autorica ne snosi odgovornost zbog eventualne greške u računu.