Mjere centralne tendencije ("prosjeka") i varijabilnosti
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Unesite niz brojeva (podataka) odijeljen zarezima i izračunajte tražene vrijednosti (kliknite = ).
Decimalna mjesta odijelite točkom.

Unesite niz: x1, x2, x3, ... xn
Niz sadrži (n) brojeva.
MJERE PROSJEKA Aritmetička sredina M = (x1 + x2 +... + xn) / n
Geometrijska sredina (x1 * x2 *... * xn )1/n
Harmonična sredina n / (1/x1 +1/ x2 +... + 1/xn)
Kvadratična sredina ((x12 +x22 +... + xn2)/n)1/2
MJERE VARIJABILNOSTI Raspon x1 - xn u nizu po veličini
Medijan (centralna vrijednost) x (n+1)/2 u nizu po veličini
Srednje odstupanje S( xn - M) / n
Centili (percentili) 50 - medijan ~ 25 - donji ~ 75 - gornji kvartil
Standardna devijacija (SD) uzorka SDS = ( S( xn - M)2 / (n-1) )1/2
Varijanca uzorka v = (SDS)2
Standardna pogreška (SE) aritmetičke sredine (SDS) / n 1/2
Standardna devijacija populacije SDP = ( S( xn - M)2 /n )1/2
Koeficijent varijabilnosti V = (SDS * 100) / M
Korigiran zbroj kvadrata S( xn - M)2
OSTALA RAČUNANJA Najveći broj u nizu npr. u nizu (1,3,2,5,4) je 5
Najmanji broj u nizu npr. u nizu (1,3,2,5,4) je 1
Od NAJVEĆEG do najmanjeg . po redu npr. 2. u nizu (1,3,2,5,4) je 4
Od najmanjeg do NAJVEĆEG . po redu npr. 2. u nizu (1,3,2,5,4) je 2
Zbroj (summa) svih x S(xn) = x1 + x2 +... + xn
Zbroj kvadrata svih x (x1)2 + (x2)2 +... + (xn)2
Umnožak svih x x1 * x2 *... * xn
Zbroj svih x nakon funkcije npr. x[i]*x[i] + 5 i izračunajte zbroj


Napomena: Računate isključivo na vlastitu odgovornost !