Kombinacije r-tog razreda od n elemenata, s ponavljanjem
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
r n BROJ KOMBINACIJA

Broj kombinacija r-tog razreda od n-elemenata, s ponavljanjem, prema formuli:

K,r(n) = n (n +1) ... (n + r - 1)
-----------------------
r!
= ( n+r-1
r
)

Izračunajte na koliko se načina može izabrati r elemanata (npr. kuglica) iz ukupno n elemenata, ako se elementi ponavljaju (nadoknađuju), a redoslijed izvlačenja nije važan.

Primjer: 5 različitih elemenata (A, B, C, D, E) se mogu kombinirati, s ponavljanjem, u rezrede po 3 elementa na 35 sljedećih načina :

  1 2 3 4 5
1 AAA BBB CCC DDD EEE
2 AAB AAC AAD AAE  
3 BBA BBC BBD BBE  
4 CCA CCB CCD CCE  
5 DDA DDB DDC DDE  
6 EEA EEB EEC EED  
7 ABC ABD ABE ACD  
8 BCD BCE BDE    
9 CAE CBE CAE    

Napomena: ABC = BAC = CBA = jedna kombinacija, jer redosljed nije važan. Ako je važan redosljed izvlačenja pogledajte varijacije.
Kombinacije AAA, AAB i sl. su isključene samo ako se elementi ne ponavljaju tj. ne nadoknađuju.
Zbog ograničenja JavaScripta i upotrebe faktorijela (!) ne upotrebljavajte prevelike brojeve, jer ćete lako dobiti poruku o greški (NaN).