Kombinacije r-tog razreda od n elemenata, bez ponavljanja
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
r n BROJ KOMBINACIJA

Broj kombinacija r-tog razreda od n elemenata, bez ponavljanja, prema formuli:

Kr(n) = n (n -1) ... (n - r + 1)
-----------------------
r!
= ( n
r
)

Izračunajte na koliko načina se može izabrati r elemanata (npr. kuglica) iz ukupno n elemenata, ako se elementi ne ponavljaju (ne nadoknađuju) i ako redoslijed izvlačenja nije važan.

Primjer: 5 elemenata (A, B, C, D, E) se mogu kombinirati, bez ponavljanja, u rezrede po 3 elementa na 10 sljedećih načina :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABC ABD ABE ACD ACE BCD BCE BDE CDE DAE

Napomena: ABC = BAC = CBA = jedna kombinacija, jer redosljed nije važan. Ako Vam je važan redosljed pogledajte varijacije.
Kombinacije AAA, AAB i sl. postoje samo ako se elementi ponavljaju tj. nadoknađuju.
Zbog ograničenja JavaScripta i upotrebe faktorijela (!) ne upotrebljavajte prevelike brojeve, jer ćete lako dobiti poruku o greški (NaN).