Računalo plodnih i neplodnih dana u ženskom spolnom ciklusu
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Unesite datum početka zadnje menstruacije i trajanje najkraćeg i najduljeg ciklusa.
Dan u tjednu će odrediti računalo.
Sve radite na vlastitu odgovornost !

Početak zadnje menstruacije Trajanje najkraćeg ciklusa dana
Trajanje najduljeg ciklusa dana
PLODNO RAZDOBLJE DATUM NEPLODNO RAZDOBLJE
Početak menstruacije
(1. dan ciklusa)
 
TEMP SLUZ Početak menstruacije
(1. dan ciklusa)
NEPLODNI DANI   Početak vjerojatno
neplodnog razdoblja
NEPLODNI DANI  Kraj vjerojatno neplodnog razdoblja
Početak plodnog razdoblja PLODNI DANI ! 
Optimum za oplodnju od: PLODNI DANI !  
Optimum za oplodnju do: PLODNI DANI !  
Kraj plodnog razdoblja PLODNI DANI !  
NEPLODNI DANI  Početak neplodnog razdoblja
NEPLODNI DANI  Kraj neplodnih dana i početak
ranije menstruacije
NEPLODNI DANI    Početak kasnije menstruacije
Očekivani datum porođaja     UPOZORENJE I UPUTE

Računalom se možete koristiti za procjenu plodnih dana i za planiranje trudnoće, ali ne kao jedinom podlogom za sigurnu kontracepciju. Bili ste upozoreni i ne preuzimam nikakovu odgovornost u bilo kojem slučaju!
Podaci koje unesete obrađuju se lokalno na Vašem računalu (JavaScript) i ne prenose se Internetom.