INTEGRIRANJE DEFINIRANE FUNKCIJE f(x)
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Integrirajte funkciju koju ste sami definirali u odabranom rasponu i broju koraka. Pogledajte dolje upute.

Upišite funkciju,
granice i korake
f (x) =
  na temelju : REZULTAT
    lijeve krajnje točke
Niža granica (a)   desne krajnje točke
Viša granica (b)   pravila središnje točke
Broj koraka (n)   pravila trapezoida
  Simpsonovog pravila

Operacije, ugrađene funkcije i konstante

IZRAZ OPIS PRIMJER   IZRAZ OPIS PRIMJER   IZRAZ OPIS PRIMJER
+ zbrajanje 2*x+2 abs apsolutna vrijednost abs(x) ln prirodni logaritam ln(x)
- oduzimanje 2*x-2 sqrt drugi korijen sqrt(2+x) log10 dekadski logaritam log10(x)
* množenje 2*x pow(x,y) x na y (xy) pow(x,3) log2 binarni logaritam log2(x)
/ dijeljenje 10/x exp anti ln exp(x)   KONSTANTE  
( ) zagrade (x -(2+2))       e 2.718281828459 2*e
sin sinus (rad) sin(2) arcsin arkus sin arcsin(0.2) pi 3.141592653589 4*pi
cos kosinus (rad) cos(x) arccos arkus kos arccos(x) N 6.02213674e+23 (Avogadrov broj) 2*N
tan tangens (rad) tan(x) arctan arkus tan arctan(x) c 299792458 (brzina svijetlosti m/s) 2*c
cotg kotangens (rad) cotg(x) arccotg arkus kotg arccotg (x) h 6.62660755e-34 (Planckova k.) 2*h
            R 6.62660755e-34 (opća plinska) 4*R
Upute: Definirajte funkciju služeći se doslovno izrazima (sintaksom) kako su navedeni.
  Decimalna mjesta odijelite TOČKOM.
  Kuteve izrazite u radijanima.
  Odredite nižu (a) i višu (b) vrijednost (tj. raspon) za izračunavanje površine ispod funkcije (integral), koju ste definirali .
  Odredite u koliko odsječaka (n) želite razdijeliti površinu ispod krivulje, koji će se zbrojiti da bi dobili integral. Što odaberete više koraka (sitnih odsječaka) računanje je preciznije, ali, naravno, duže traje !
  Integriranje, tj. zbrajanje sitnih odsječaka ispod krivulje obavlja se počevši od lijeve krajnje točke, desne točke, sredine svakog odsječka itd., kako je navedeno u REZULTATU. Pri velikom broju odsječaka rezultat je naravno neovisan o metodi integriranja.
Prijava greške  
Alert: An error... Pogrešna sintaksa pri upisu funkcije. Ispravite i pokušajte ponovno!
n mora biti parni broj da bi se moglo upotrebiti Simpsonovo pravilo.
  RAČUNATE NA VLASTITU ODGOVORNOST !