Hi - kvadrat test za dva neovisna uzorka
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
TABLICA 2 x 2 Frekvencija svojstva IF WEB
Uzorak A B Ukupno
I
II
Ukupno
Hi-kvadrat (X^2) =
Razlika na razini (p<0.05)
Razlika na razini (p<0.01)