IZRAČUNAVANJE VRIJEDNOSTI DEFINIRANE FUNKCIJE f(x)
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Izračunajte istodobno do deset točaka funkcije koju ste sami definirali. Pogledajte dolje upute.

Upišite
i x(n)
f (x) =
  REZULTAT     REZULTAT
x(1)   f (x(1)) =   x(6) f (x(6)) =
x(2)   f (x(2)) =   x(7) f (x(7)) =
x(3)   f (x(3)) =   x(8) f (x(8)) =
x(4)   f (x(4)) =   x(9) f (x(9)) =
x(5)   f (x(5)) =   x(10) f (x(10)) =
     

Operacije, ugrađene funkcije i konstante

IZRAZ OPIS PRIMJER   IZRAZ OPIS PRIMJER   IZRAZ OPIS PRIMJER
+ zbrajanje 2*x+2 abs apsolutna vrijednost abs(x) ln prirodni logaritam ln(x)
- oduzimanje 2*x-2 sqrt drugi korijen sqrt(2+x) log10 dekadski logaritam log10(x)
* množenje 2*x pow(x,y) x na y (xy) pow(x,3) log2 binarni logaritam log2(x)
/ dijeljenje 10/x exp anti ln exp(x)   KONSTANTE  
( ) zagrade (x -(2+2))       e 2.718281828459 2*e
sin sinus (rad) sin(2) arcsin arkus sin arcsin(0.2) pi 3.141592653589 4*pi
cos kosinus (rad) cos(x) arccos arkus kos arccos(x) N 6.02213674e+23 (Avogadrov broj) 2*N
tan tangens (rad) tan(x) arctan arkus tan arctan(x) c 299792458 (brzina svijetlosti m/s) 2*c
cotg kotangens (rad) cotg(x) arccotg arkus kotg arccotg (x) h 6.62660755e-34 (Planckova k.) 2*h
            R 6.62660755e-34 (opća plinska) 4*R
Napomena: Izraze (sintaksu) morate doslovno upisati kako su navedeni.
  Decimalna mjesta odijelite TOČKOM.
  Kuteve izrazite u radijanima.
Prijava greške  
NaN (not a number) Nije moguće izračunati, jer niste definirali x ili dijelite s 0 i slično
Alert: An error... Pogrešna sintaksa pri upisu funkcije. Ispravite i pokušajte ponovno!
  RAČUNATE NA VLASTITU ODGOVORNOST !