Fisherov "egzaktni" test vjerojatnosti
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

Unesite za oba uzorka (I i II) odgovarajuće frekvencije svojstava (A i B) i izračunajte vjerojatnost slučajnog pojavljivanja.

  SVOJSTVO
A
SVOJSTVO
B
ukupno

UZORAK
I

UZORAK
II

ukupno

VJEROJATNOST

   dvosmjerna:

   jednosmjerna:

Naziv "egzaktni" potjeće od samog R.A. Fishera da se naglasi suprotnost s približnim hi-kvadrat testom. Međutim premda bolji, jer se temelji na permutacijama i kombinacijama, Fisherov test je vrlo zahtjevan za računanje (i za računalo!), pa ga valja koristiti samo za manje uzorke (< 100).
Za velike uzorke koristite se
hi-kvadrat testom, koji daje potpuno jednake rezultate.