Pripadate li rizičnoj skupini za šećernu bolest?
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

- Gotovo polovica ljudi koji boluju od dijabetesa tipa II to još niti ne znaju! Šećerna se bolest razvija polako i mogu proći godine do pojave prepoznatljivih simptoma (pojačano žeđanje, pojačano mokrenje, povećan apetit, gubitak tekućine, povremeno zamućenje vida, slabost i pospanost).
- Imate li bilo koji od navedanih simptom posjetite liječnika! Rana dijagnoza je vrlo važna za prevenciju komplikacija (sljepoća, srčani infarkt, moždani udar, bolesti bubrega, gangrene okrajina).
- Ovaj je test sastavljen prema preporuci American Diabetes Association i govori Vam samo okvirno da li trebate provesti testiranje na dijabetes.

 1. Moja je težina jednaka ili veća od vrijednosti u tablici.
  ('DA' = 5 boda)
 2. DA
  NE
 3. Mlađi(a) sam od 65 godina i nemam nikakvih dnevnih fizikih napora. ('DA' = 5 boda)
 4. DA
  NE
 5. Imam između 45 i 64 godina. ('DA' = 5 boda)
 6. DA
  NE
 7. Imam 65 godina i više. ('DA' = 9 boda)
 8. DA
  NE
 9. Žena sam koja je rodila dijete preko 4,5 kg porođajne težine. ('DA' = 1 bod)
 10. DA
  NE
 11. Imam brata (ili sestru) dijabetičara. ('DA' = 1 bod)
 12. DA
  NE
 13. Jedan moj roditelj ima dijabetes. ('DA' = 1 bod)
 14. DA
  NE
od 0 do 9* 10 i više*
Vi niste u rizičnoj skupini SADA, ali probajte za par godina. Zapamtite da svakodnevni fizički napori (vježbanje) i odrđavanje normalne težine odgađaju nastup bolesti! RIZIK:

Vi jeste u rizičnoj skupini za dijabetes. Prilikom sljedećeg posjeta liječniku predložite testove za otkrivanje dijabetesa (barem glukoza u krvi natašte i test tolerancije za glukozu).
Tablica visina i težina
Visina
(cm) bez cipela
  Težina, bez
odjeće (kg)
V Ž M V Ž M
145 60,5   171 76,5 80
146 61   172 77 80.5
147 62   173 78 81,5
148 62,5   174 79 82,5
149 63   175 79,5 83
150 63,5   176 80,5 83,5
151 64   177 81 84
152 64,5   178 81,5 84,5
153 65   179 82 85
154 65,5 70 180 82,5 86
155 66 71 181 83 87
156 67 71,5 182 84 88
157 68 72 183 84,5 89
158 69 72,5 184 85 90
159 69,5 73 185 86 90,5
160 70 73,5 186 87 91
161 70,5 74 187 87,5 92
162 71 74,5 188 88 93
163 71,5 75 189   94
164 72 75,5 190   95
165 73 76 191   96
166 73,5 76,5 192   97
167 74 77 193   98
168 74,5 78 194   98,5
168 75 78,5 195   99
169 75,5 79 196   100
170 76 79,5 197   101
*Test samo približno određuje rizik i svakako konzultirajte liječnika postoji li i najmanja opravdana sumnja na pojavu šećerne bolesti.