ARITMETIČKA SREDINA
Unesite niz brojeva odijeljenih zarezom.
Decimale odijelite točkom.
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

UNOS :SREDNJA VRIJEDNOST: