IZRAŽAVANJE BROJEVA

DECIMALNO
HEKSADECIMALNO
OKTALNO
BINARNO
2 NA POTENCIJU

Upišite broj i kliknite mišem na = ili sa strane !