Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija

RAČUNALA

MEDICINSKA

Bazalni metabolizam u čovjeka Molekularna masa
Dnevni potrošak energje u čovjeka Plodni i neplodni dani u ženskom spolnom ciklusu
Indeks tjelesne mase (težine) Površina tijela
Koncentracija (sastojaka krvi i mokraće) Radioaktivni raspad
Manjak aniona (anion gap) Termin porođaja i veličina ploda

MATEMATIČKA I OSTALA

ARITMETIKA
Aritmetička sredina Integral za zadanu funkciju i odabrani raspon
Postotak Kvadratna jednadžba
Rastavljanje brojeva na proste faktore Zbroj ( summa )
Vrijednost zadane funkcije za određen x
CESTOVNE UDALJENOSTI
Cestovne udaljenosti županijskih središta Cestovna udaljenosti europskih gradova
KEMIJSKA RAČUNALA
Razrjeđivanje otopina Molekularna masa
FIZIKALNA RAČUNALA
Radioaktivni raspad
KOMBINATORIKA I VJEROJATNOST
Permutacije s ponavljanjem elemenata Permutacije bez ponavljanja elemenata
Kombinacije s ponavljanjem elemenata Kombinacije bez ponavljanja elemenata
Varijacije s ponavljanjem elemenata Varijacije bez ponavljanja elemenata
Generator slučajnih brojeva Vjerojatnost
OPĆA RAČUNALA
Izračunavanje vrijednosti izraza Računalo ( znanstveno )
Računalo ( džepno )
STATISTIKA
Aritmetička sredina (sama) Postotak
Aritmetička sredina i varijabilnost Površina ispod normalne (Gaussove) krivulje
Centili (percentili) Raspon
Fisherov "egzaktni" test Standardna devijacija i pogreška
Geometrijska sredina Varijanca
Harmonična sredina Veličina uzorka za proporcije uz apsolutnu pogrešku
Koeficijent varijabilnosti Veličina uzorka za proporcije uz relativnu pogrešku
Kvadratična sredina Veličina uzorka za srednju vrijednost
Medijan Veličina uzorka (upute za odabir računala)
Mjere centralne tendencije Hi- kvadrat test ( tablica 2 x 2 )
RAČUNANJA S RAZLOMCIMA
Dijeljenje razlomaka Potenciranje razlomka
Množenje razlomaka Pretvaranje decimalnog broja u razlomak
Oduzimanje razlomaka Zbrajanje razlomaka
Skraćivanje razlomka
VRIJEME
Dan u tjednu na određeni datum Vrijeme proteklo od određenog datuma

PRERAČUNAVANJE JEDINICA

ASCII kodovi Površina
Broj (decimalni, oktalni, heksadecimalni, binarni) Prefiksi
Broj (arapski, rimski) Sila
Brzina Snaga
Duljina Temperatura
Energija (rad) Tlak
Koncentracija (sastojaka krvi i mokraće) Volumen
Kut Vrijeme
Masa  

POMAGALA

Nova godina, odbrojavanje odbrojavanje dana, sata, minuta i sekunda  do dolaska nove godine !
Kalendar za tekući mjesec datumi i dani u tjednu za tekući mjesec
Kalendar za odabrani mjesec prikazuje kalendar za odabrani mjesec u bilo kojoj godini
Mjesečeve mjene prikazuje u kojoj je sada fazi Mjesec
Periodički sustav elemenata prikaz kemijskih elemenata i njihovih svojstava
Pretraživači Interneta pokreće istodobno četiri pretraživača po izboru
Štoperica mjeri vremensko razdoblje u milisekundama

TABLICE

Gaussova raspodjela virtuelna tablica (računalo) z vrijednosti
Površina ispod normalne (Gaussove) krivulje virtuelna tablica (računalo) z vrijednosti
Granične vrijednosti za F-raspodjelu virtuelna tablica (računalo) F vrijednosti
Granične vrijednosti za Hi^2 test virtuelna tablica (računalo) hi^2 vrijednosti
Grčka abeceda naziv i izgled grčkih slova
Molekularna masa izračunavanje molekularne mase spojeva
Granične vrijednosti za t-raspodjelu virtuelna tablica (računalo) t vrijednosti
 

 

Decimalna mjesta odijelite TOČKOM, a zarezom su grupirana tri mjesta u rezultatu.
VAŽNA NAPOMENA! Računanje obavljate isključivo na vlastitu odgovornost i autorica ne snosi nikakve eventualne posljedice nastale zbog mogućih pogrešaka u računu.

Molim sve eventualne "bugove", komentare i prijedloge na moju Pošaljite e-maile-mail adresu. Zahvaljujem !
Obnovljeno: 30-12-2002 .