wisePoll Search Home
 

Web.mef - glasovanje

POPIS GLASOVANJA (ANKETA) GLASAČA
Koliko nas ima? Pregled rezultata 225
Štrajk liječnika Pregled rezultata 548
Rat protiv Iraka Pregled rezultata 167
O testiranju na droge Pregled rezultata 164
O blokovskoj nastavi Pregled rezultata 166
O oblicima stalnog usavršavanja liječnika Pregled rezultata 65
Broj preostalih ispita nakon blokova Pregled rezultata 82
Vaša prisutnost na Internetu vikendom Pregled rezultata 59
Nagrađivanje liječnika za štednju Pregled rezultata 72
Moderator u studentskom forumu Pregled rezultata 45
Izbor MIPova Pregled rezultata 61
Rezultati ispita u zatvorenom dijelu weba? Pregled rezultata 57
Potpuna zabrana alkohola za vozače Pregled rezultata 49
Štrajk učitelja i nastavnika Pregled rezultata 112
 


< Contact Us - Web.mef>


Powered By: wisePoll v. 2.0, Copyright & copy; 2002, Website Wisdom .